Muzičke radionice

Grupe muzičkog zabavišta za predškolski uzrast (5 i 6 godina) i grupa za upoznavanje sa muzikom (7-8 godina).
Grupe su do 5 učenika, časovi se održavaju dva puta nedeljno (utorkom i četvrtkom) u trajanju od 45 minuta.

 

Aktivnosti na radionicama: pevanje, muzičke igre, zajedno muziciranje na različitim instrumentima, slušanje muzike, učenje osnovnih muzičkih pojmova, pisanje nota, crtanje instrumenata sa povezivanjem njihovog zvuka. 

 

Cilj radionica: 

– Razvijanje glasa i sluha, osećaja za ritam i muzikalnosti

– Razvijanje motorik

– Rad na psihičkom i fizičkom razvoju deteta

– Podsticanje kreativnosti i ljubavi prema muzici i muzičkim instrumentima, kao i zajedničkom muziciranju i učestvovanju u kolektivnom radu.

Za sva dodatna pitanja pošaljite nam upit